Từ vua Trần Nhân Tông chủ trương sử dụng tiếng Việt trong việc truyền bá đạo Phật đến ngày nay?

Phật nói: “Đối với tôn giáo của ta, vấn đề không phải là lời nói hay. Nếu ý nghĩa và đạo lý được bảo đảm, thì ta tán thành. Phải giảng thuyết với những âm thanh khiến cho người nghe hiểu được. Do đó phải biết ứng xử tùy theo từng vùng và từng địa phương”.
Xem thêm: Từ vua Trần Nhân Tông chủ trương sử dụng tiếng Việt trong việc truyền bá đạo Phật đến ngày nay?

Thời gian nghệ thuật trong tác phẩm Khóa Hư Lục

Đức Phật từng dạy, mạng sống của con người được tính qua hơi thở. Một hơi thở ra mà không thở vào được là kết thúc một sinh mệnh. Trong ý nghĩa đó, không ai có thể cầm chịch, kìm hãm thời gian theo ý muốn. Thời gian cứ thế ám ảnh, khiến nhà vua lúc nào cũng thao thức muốn chuyển cái thời gian hữu hạn thành cái vô hạn. Ở đó, không có sự tàn phá của cái thời gian lạnh lùng, từng làm sụp đổ biết bao nỗi lòng con người từ sắc đẹp, tuổi trẻ, danh vọng, địa vị quyền uy con người.

Xem thêm: Thời gian nghệ thuật trong tác phẩm Khóa Hư Lục

Ý nghĩa yếu tố huyền thoại và hiện thực của đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh.

Nội dung mà Trí Huyền trả lời rất rõ ràng, bồ đề giác ngộ không ở đâu xa, nó nằm ngay trong hiện thực đời sống. Bất cứ ai tìm cầu giác ngộ ở bên ngoài thì sẽ không bao giờ chứng đạo cả. Cho nên, Từ Đạo Hạnh mới tiếp tục tìm đến giảng trường của Sùng Phạm để tham yết, hỏi chân tâm là gì. Câu trả lời của Sùng Phạm là “Đói ăn, khát uống”. Rõ ràng, chân tâm con người không phải là vấn đề khó nắm bắt mà chính là sự thật duyên sinh, nó nằm trong những sự việc diễn ra hằng ngày mà sau này Phật hoàng Trần Nhân Tông hiện thực hóa hình ảnh Phật tại tâm qua học thuyết Cư trần lạc đạo. Cũng từ đây, ta có sở lý giải sau khi ngộ đạo “chân tâm” thực chất chính là hiện thực cuộc sống đầy bụi trần này. 

Xem thêm: Ý nghĩa yếu tố huyền thoại và hiện thực của đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh.

Phật đản - Lễ hội của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử


Ngôi chùa không chỉ là trung tâm văn hóa, giáo dục, học thuật của Phật giáo mà còn là nơi quy tụ, kết nối sự yêu thương, tinh thần đại đoàn kết cả dân tộc được thể hiện trên mọi lĩnh vực.

Xem thêm: Phật đản - Lễ hội của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử

Tính năng động của phật giáo việt nam trong quá trình hội nhập

 “Bất sinh hoàn bất diệt
 Vô thủy diệc vô chung”
 (Không sinh mà không diệt
 Vô thủy lại vô chung)
 
Xem thêm: Tính năng động của phật giáo việt nam trong quá trình hội nhập